Raad der Wijzen

Hallo lieve lieve Tweeslagleden,

​Voor de mensen die ons nog niet kennen, wij zijn de Raad der Wijzen (RDW). Zoals de naam al suggereert zijn wij leden die een rijke kennis hebben over Tweeslag en/of het besturen van een vereniging. Met deze kennis staan wij het bestuur bij door kritische vragen te stellen en adviezen te geven. Wij zijn leden die vaak al langer bij Tweeslag zitten en zelf bestuur hebben gedaan. Dit jaar wordt de RDW vertegenwoordigd door: Daan van Adrichem, Hedwich Kuipers, Astrid van Tilburg, Jeroen Bobbeldijk, Alyssa Smits en Vera Blok. 

Daan is wat men zou kunnen verstaan onder een Tweeslagfossiel, deze positieve denker kan refereren aan zijn acht jaar Tweeslagkennis om advies te geven. De tweede toevoeging is Hedwich, ze durft met kritische vragen op een goede manier haar mening te uiten en zoekt met passie het antwoord op elke rechtenvraagstelling. Jeroen kan met zijn nuchterheid goed dingen in perspectief plaatsen en kan betrouwbare informatie verschaffen over de huidige ACLO-reglementen als voorzitter van het Algemeen Bestuur. De ondernemende Astrid, wederom een ACLO Algemeen Bestuurslid, kan dingen als geen ander uit een net iets ander perspectief bekijken en belichten. Alyssa staat altijd meteen bij wanneer er urgent advies nodig is, daarmee gebruik makend van haar aanzienlijke Tweeslagkennis. Als laatste Vera, met haar zes jaar Tweeslagervaring staat zij ook het bestuur bij.

RDW '20-'21

Daan van Adrichem (2013) -
Vera Blok (2019) -
Jeroen Bobeldijk (2015) -
Hedwich Kuipers (2015) -
Alyssa Smits (2015) -
Astrid van Tilburg (2017) -

RDW '21-'22

Daan van Adrichem (2013) -
Joël van den Berg (2017) -
Leon Hovenkamp (2021) -
Roben de Lange (2018) -
Astrid van Tilburg (2017) -
Velda Tjalma (2018) -

Onze sponsoren