CompetiCieFoto_competicie.jpg


Welkom bij de pagina van de CompetiCie! 


Dit jaar zullen wij als CompetiCie zorgen voor 2Slag Beach, het divisie toernooi en de interne competities! Meervoud inderdaad, want aan ons de eer om voor het eerst de Winter variant van de interne competitie op te zetten. Onder leiding van onze voorzitter Jelke houden Gerard en Eline zich bezig met de interne competitie, Gerbrich en Annemiek zijn verantwoordelijk voor het divisie toernooi & Andreas en Willemijn hebben 2Slag Beach op zich genomen. Niet te vergeten onze penningmeester Annemiek en secretaris Eline. Hopelijk zien we jullie bij een van onze activiteiten! 


Zanderige groet,

Andreas, Gerbrich, Eline, Jelke, Annemiek, Willemijn & Gerard (links naar rechts foto) CompetiCie '22'-23

Jelke Bethlehem (2021) Voorzitter
Gerbrich Falkena (2022) -
Nicole Hegen (2023) -
Gerard Anthony Houwink (2020) -
Floris Hulshof (2022) -
Andreas Koopmans (2022) -
Lisanne Schaap (2023) -
Thomas Tan (2019) Voorzitter