Statuten en Reglementen

In de Statuten van G.S.B.V. Tweeslag zijn alle grondregels en bepalingen opgenomen, die ten grondslag liggen aan de vereniging. Deze zijn door een notaris opgesteld en zijn nodig om als vereniging ingeschreven te kunnen staan in het Handelsregister. Aan de Statuten zijn de Huishoudelijke Reglementen toegevoegd. Hierin zijn uitleg en verdere bepalingen opgenomen, die bij de Statuten horen. Deze worden door de vereniging zelf opgesteld. G.S.B.V. Tweeslag volgt deze Statuten en Reglementen bij de dagelijkse uitvoering van haar beleid.

De Statuten zijn hier en de Reglementen zijn hier te vinden. 


statuten.png
boekje_hr.png

Onze sponsoren